Който е изложен на риск от счупване на сърдечния синдром?

Синдромът на счупеното сърце засяга по-често жените, отколкото мъжете. Често хората, които изпитват синдром на счупване на сърцето, са били преди това здрави. Изследванията показват, че традиционните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания може да не се отнасят до синдрома на нарушения на сърцето

Хората, които може да са с повишен риск от синдром на нарушена сърдечна недостатъчност, включват

Въпреки че това са характеристиките на повечето случаи на синдром на счупване на сърцето, състоянието може да възникне при всеки.

Продължават научните изследвания, за да научите повече за синдрома на нарушеното сърце и причините за него.