Който има нужда от тестове за костния мозък?

Вашият лекар може да препоръча тестове за костен мозък, ако той / тя мисли, че имате заболяване или състояние на кръв или костно мозък, като например

Вашият лекар също може да препоръча тестове за костен мозък, ако имате друг вид рак. Примерите включват рак на гърдата, който се е разпространил в костите или лимфоми на Hodgkin и non-Hodgkin (рак на определен вид бели кръвни клетки).

Тестовете за костен мозък помагат да се покаже какъв е стадият на рака. Тестовете помагат на лекарите да знаят колко сериозен е ракът и колко се е разпространил в организма.

Тестовете за костен мозък също могат да покажат какво причинява треска. Лекарите могат да препоръчват тестове за хора, които имат заболявания, които засягат имунната система. Тестовете също се използват при пациенти, които могат да имат нечести бактериални инфекции.